top of page

Besteen Ahotsa / La voix des Autres  

2021eko urriaren 13-14 / 13-14 octobre 2021

Izen-ematea / Inscription

Mezua jaso da / Message reçu

Besteen ahotsa_kartela.jpg

Programa / Programme

Euskal Herriko ordua
L'heure au Québec
6 PROGRAMA.jpg

Hizlariak / Intervenants

john ralston saul 2.jpg

John Ralston Saul, 

Écrivan, président de PEN International (2009-2015).

carles torner.jpg

Carles Torner, Directeur Exécutif (2014-2020) et Directeur du Centenaire (2020-2021) de PEN International

itziar idiazabal 2.jpg

Itziar Idiazabal, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak sailean.

juliana-Leveille-Trudel 2.jpg
aiora jaka 2.jpg
maurizio gatti 2.jpg

Juliana Léveillé-Trudel,

Écrivan et enseignante.

Aiora Jaka, Itzultzailea, irakaslea eta ikertzailea. 

Maurizio Gatti, 

Chercheur.  Institut d’études Avancées de Nantes.

xabi paya 2.jpg
naomi fontaine 2.jpg

Xabi Paya Ruiz, Bertsolaria, itzultzailea, ikerlaria eta irakaslea. 

Naomi Fontaine, Romancière et enseignante innue originaire de Uashat, Côte Nord, au Canada.

louis jolicoeur 2.jpg

Louis Jolicoeur, Directeur de programme, Département de langues, linguistique et traduction. Université Laval.

miren ibarluzea 2.jpg

Miren Ibarluzea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika sailean.

amets arzallus 2.jpg

Amets Arzallus, Bertsolaria , kazetaria eta idazlea.

Antolaketa Batzordea / Comité d’organisation

Laura Mintegi  - Louis Jolicoeur - Xabi Paya  - Urtzi Urrutikoetxea 

Batzorde Akademikoa / Comité Académique

Julio Ortega  - Profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad Brown (Rhode Island, USA).

Jon Kortazar   - Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika saileko Katedraduna. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Carolina Ferrer  - Professeur de Département d'études littéraires, Université du Québec à Montréal.

Laura Mintegi  - Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika saileko Zuzendaria. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Mario Santana  - Associate Professor of Spanish Literature and the Center for Latin American Studies, University of Chicago.

Miren Ibarluzea  - Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika saileko Irakasle Atxikia. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Appel à communication

 

      L’Université Laval, l’Institut Basque Etxepare, le PEN Club Québec et le PEN Club Basque organisent les journées La voix des autres / Besteen ahotsa, Diversité linguistique et littérature : Québec et le Pays Basque.

Date de tombée : 13 août 2021

Date de l’événement : 13-14 octobre 2021

Lieu : Université Laval (en ligne)

        Vous êtes un·e chercheur·e intéressé·e à la diversité linguistique et la littérature en langues non hégémoniques? Nous vous invitons à présenter une proposition de communication qui pourra aborder cette question sous ses multiples facettes: littérature produite dans les langues autochtones, littérature franco-québécoise, littérature périphérique, littérature des minorités visibles ou culturelles, production littéraire dans le Pays Basque, dans le Québec et l’Amérique du Nord. 

       L'objectif de ces journées est de promouvoir l'étude comparative de la littérature produite dans les langues dont les marchés littéraires ne sont pas prioritaires dans leurs pays. Les journées proposeront des conférences d'experts qui identifieront les caractéristiques communes de la création littéraire réalisée depuis la périphérie, depuis la marge. Ces journées s'intéresseront également aux réalités basque et québécoise et étudieront la situation dans chaque pays.

 

       Dans le cas du Pays Basque, la langue basque est en bonne santé avec une production annuelle de plus de 2000 livres, mais les grands marchés de la littérature espagnole ou française sont à la portée des écrivains basques, car ils sont bilingues. Dans le cas du Québec, la création en langues autochtones tente de percer deux autres grands marchés, le français et l'anglais.

Propositions de communication

       Les présentations seront d’une durée de 20 minutes et seront suivies d’une période de questions de 10 minutes. Les personnes intéressé·e·s à participer aux journées sont invité·e·s à soumettre un résumé de proposition ne dépassant pas 300 mots à l’adresse courriel suivante: 

balvda21@gmail.com

 

    Le courriel doit inclure le nom du /de la chercheur·e, son affiliation (ou les affiliations) universitaire(s), le titre de sa communication, les lignes thématiques et la modalité de la présentation (en ligne). 

 

Lignes thématiques

 • Langues non hégémoniques

 • Pluralité linguistique

 • Littérature périphérique 

 • Littérature franco-québécoise

 • Littérature en basque

 • Traduction littéraire

 

Dates à prendre en compte 

 • 13 août 2021: date de tombée pour l’appel à communication. La date limite s'est fini le 6 septembre.

 • 13 septembre 2021: date limite pour communiquer l’acceptation des propositions. 

 • 13-14 octobre 2021: Conférence (en ligne).

 

Hitzaldiak aurkezteko deialdia

      Laval Unibertsitateak, Etxepare Euskal Institutuak, Quebeceko PEN klubak eta Euskal PEN klubak honako jardunaldiak antolatu dituzte: La voix des autres / Besteen ahotsa, Eleaniztasuna eta literatura: Euskal Herria eta Quebec.

Proposamenak aurkezteko epemuga: 2021eko abuztuaren 13a

Jardunaldien data: 2021eko urriaren 13-14a

Tokia: Université Laval (online)

      Hizkuntza ez hegemonikoetako literaturan eta hizkuntza-aniztasunean interesa duen ikertzailea zara? Gonbidatzen zaitugu gai horiek arlo hauetatik jorratuko dituzten komunikazioak proposatzera: hizkuntza autoktonoetan ekoiztutako literatura, literatura franko-quebectarra, literatura periferikoa, ageriko edo kultur gutxiengoen literatura, literatura Euskal Herrian, Quebecen eta Ipar Amerikan.

     Jardunaldi hauen helburua da sustatzea ikerketa konparatua aztertzeko euren herrialdeetan lehentasunezko literatura merkatuak ez dituzten hizkuntzetan sortutako literaturak. Jardunaldiek proposatuko dituzten adituen hitzaldiek periferiatik edo bazterretik garatutako sorkuntza literarioek partekatzen dituzten ezaugarriak identifikatuko dituzte. Era berean, jardunaldiek Euskal Herriko eta Quebeceko errealitateak aztertuko dituzte literaturaren ikuspegitik.

 

    Euskal Herriaren kasuan, euskara osasuntsu dago urtero 2.000 liburu baino gehiago argitaratuta, baina gaztelaniaren eta frantsesaren merkatu handiek euskal idazleen eskura daude, elebidunak baitira. Quebeci dagokionez, tokiko sorkuntza literarioak bidea urratu nahi du bi merkatu handiren artean, frankofonoa eta anglofonoa.

 

 

Komunikazio proposamenak

     Aurkezpenek (online) 15 minutuko iraupena izango dute eta 10 minutuko galdera-tartea izango dute ondoren. Parte hartzeko interesa dutenek gehienez 300 hitzeko laburpen-proposamena bidali behar dute helbide honetara:

balvda21@gmail.com

 

     Mezu elektronikoan adieraziko dira ikertzailearen/en izen-abizenak, unibertsitate-afiliazioa/k, hitzaldiaren izenburua, gai-lerroa eta aurkezpenaren modalitatea (online).

 

Gai-lerroak

 • Hizkuntza ez-hegemonikoak

 • Hizkuntza aniztasuna

 • Literatura periferikoa

 • Literatura franko-quebectarra

 • Euskarazko literatura

 • Itzulpen literarioa

 

Kontuan hartzeko datak

2021eko abuztuaren 13a: proposamenak aurkezteko epemuga. Epea irailaren 6an amaitu da.

2021eko irailaren 13a: proposamenak onartu diren jakinarazteko epemuga.

2021eko urriaren 13-14a: Jardunaldiak (online).

bottom of page